Jeżeli jesteś przedsiębiorcą, który wysyła swojego pracownika na szkolenie - otrzymasz dofinansowanie szkoleń w wysokości 80% na jedno szkolenie

Bardzo ważne jest to, by mieć świadomość, że dofinansowanie zależne jest od udzielającego go podmiotu. Dofinansowanie z KFS odbywa się na zasadzie pomocy „de minimis” – jest to bezzwrotna dotacja dla przedsiębiorców. Mogą uzyskać dofinansowanie szkolenia dla siebie (właściciel firmy) albo pracownika. Jeżeli jesteś przedsiębiorcą, który wysyła swojego pracownika na szkolenie - otrzymasz dofinansowanie szkoleń w wysokości 80% na jedno szkolenie. Niektóre bowiem wymagają rozszerzonej dokumentacji, w tym również wskazania konkurencyjnych szkoleń wraz z uzasadnieniem, jakie kryteria były brane pod uwagę przy dokonywaniu wyboru. O dofinansowanie mogą starać się pracodawcy. Dofinansowanie do szkoleń z KFS przeznaczone jest dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Środki z KFS nie są przeznaczone na finansowanie szkoleń wewnątrzzakładowych. W zależności od zidentyfikowanych potrzeb dopasowujemy optymalną formę wsparcia, zdobywamy dofinansowanie na szkolenia, przygotowujemy dokumenty aplikacyjne i realizujemy szkolenie. Z unijnego dofinansowania do szkoleń mogą skorzystać mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz ich pracownicy, którzy wykonują pracę na podstawie umowy o pracę. Dofinansowanie uzyskać można nie tylko na szkolenia (chociaż to najbardziej popularna forma rozwoju pracowników finansowana przez firmy). Urząd pracy wybór instytucji szkoleniowych i programów kształcenia pozostawia pracodawcy, który wnioskuje o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego. Organizacja dofinansowanych szkoleń dla pracowników,szkolenia na miejscu,pomoc w organizacji szkolenia (np. Dofinansowanie dotyczy mikro, małych średnich przedsiębiorstw z całej Polski. Dofinansowanie dla firm z BUR skierowane jest wyłącznie do mikro, małych i średnich przedsiębiorców (zatrudniających do 250 pracowników) z województwa śląskiego. Dofinansowanie ma na celu również promocję zatrudnienia, a zatem pracownicy, dla których ma być zorganizowane szkolenie muszą być zatrudnieni w oparciu o umowę o pracę. Jest to potwierdzenie jakości naszych szkoleń oraz profesjonalnej obsługi. O dofinansowanie usług rozwojowych każdy przedsiębiorca musi postarać się w swoim województwie (zgodnie z lokalizacją siedziby, oddziału, filii danej firmy). Szkolenie ze składania fiszki wniosku o dofinansowanie jest bardzo ważne, ponieważ decyduje kolejność zgłoszeń, a zainteresowanie jest bardzo duże. Szczegółowa informacja na temat dotacji na sfinansowanie szkoleń pracowników i pracodawcy ze środków.