Na podstawie tych archiwizowanie dokumentów ZUS ustala podstawę wymiaru emerytury lub renty

Przez ten okres płatnik powinien przechowywać zarówno kopie dokumentów składanych w formie papierowej, jak i dokumenty przekazywane elektronicznie. Z kolei w sytuacji, gdy niezbędne jest przechowywanie i archiwizacja dokumentów firmowych na terenie siedziby klienta, podzielimy się wiedzą fachową i wdrożymy standardowe procesy pracy (np. Na podstawie tych archiwizowanie dokumentów http://www.archidoc.pl/archiwizacja-papierowa.html ZUS ustala podstawę wymiaru emerytury lub renty. RODO wymaga zresztą, aby przewidywać takie scenariusze i administrator powinien mieć przygotowane wcześniej instrukcje na wypadek ich zaistnienia. O ile z przechowywaniem dokumentów nie ma większych problemów, to ze skutecznym niszczeniem już. Dzięki ujednoliceniu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych przechowywanie dokumentów firmowych nie jest zależne. Przechowywanie dokumentów musi odbywać się przez określony czas, gdyż mogą one być wymagane. Większość dokumentów wymaganych przez UODO i wykorzystywanych dotychczas można dalej stosować, jeśli tylko dostosujemy je do wymagań RODO. Zgodnie z jego treścią okres ten wynosi 50 lat, tak jak w przypadku pozostałych dokumentów pracowniczych. Dobrą praktyką jest też zastosowanie polityki czystego biurka dla dokumentów papierowych i nośników elektronicznych. Do takich dokumentów możemy zaliczyć. Przechowywanie dokumentacji to przede wszystkim ochrona danych - bezpieczeństwo dokumentów uzyskuje w tym procesie najwyższy priorytet. Systematycznie muszą być także tworzone kopie zapasowe dokumentów firmowych na odpowiednio zabezpieczonych nośnikach danych tak, by zapis na nich przetrwał wymagany okres archiwizacji. Drugą grupą dokumentów firmowych istotnych z punktu widzenia przechowywania są dokumenty zgłoszeniowe i rozliczeniowe. Natomiast symbolem Bc oznaczane są dokumenty które posiadają krótkotrwałe znaczenie praktyczne (wtórniki dokumentów w danej komórce organizacyjnej, o ile istnieją oryginały). Unijny regulator pozostawił w rękach przedsiębiorców wdrażających RODO dostosowanie struktury, rodzajów i liczby dokumentów do realnych potrzeb swojej działalności. Biorąc pod uwagę fakt, że RODO obejmuje wszelkie czynności, które mają za przedmiot dane osobowe, w tym również archiwizowania dokumentów, warto szczególnie zadbać o ich bezpieczeństwo. Witam, czy zgodnie z RODO możemy przechowywać w teczkach osobowych kierowców kserokopie prawa jazdy, karty kierowcy? Obowiązek przechowywania dokumentów płatniczych i rozliczeniowych wynika pośrednio z Ordynacji podatkowej. Nie należy również zostawiać dokumentów i nośników w łatwo dostępnych miejscach,. Archiwizacji dokumentów firmowych można dokonywać jedynie na informatycznych nośnikach jednokrotnego trwałego zapisu. Jeśli w firmie jest dużo dokumentów, to w celu uniknięcia bałaganu i zgubienia ważnych akt konieczne jest regularne ich archiwizowanie i układanie. Tu ważne jest, aby pamiętać, że obieg dokumentów nie może obejść się bez szczegółowego zidentyfikowania odbiorców poszczególnych dokumentów - to jest jednak standardem w większości firm.